Služby

Finanční plánování

Zpracování osobního finančního plánu je základem pro každého, kdo chce mít přehled o svých finančních transakcích, plánech či snech. Ano, i sen se může stát skutečností. Finanční plán je kostra, která se postupně doplňuje a upravuje s ohledem na změny v životní situaci klienta. S dobrým finančním plánem se nemusíte obávat žádných zvratů či nepředpokládaných situací. Vše se dá zvládnout.

-- CHCI FINANČNÍ PLÁN --

Investiční poradenství

Správa majetku sestává ze dvou fází - fáze kumulativní, kdy se tvoří kapitál pro jeho pozdější využití a fáze výplaty renty. V každé fázi je nutno sestavit portfolio z jiných nástrojů finančního trhu s ohledem na jejich možnosti. 

Důležité je zohlednit pravidla investičního trojúhelníku: riziko - likvidita - výnos.

S přihlédnutím k tomu, že nabídka na trhu investičních příležitostí je velmi široká, individuální přístup je nezbytný.

-- CHCI INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ --

Hypoteční služby

Hypotéka je jednou z variant, jak zafinancovat vlastní bydlení. Jedná se o účelový úvěr zajištěný nemovitostí, tedy peníze je nutno použít na financování bydlení. S hypotékou je však nutné průběžně pracovat – sledovat aktuální podmínky na finančním trhu a vyjednávat s bankou služby a podmínky tak, aby vám vyhovovaly. Chcete stavět, kupovat, modernizovat či refinancovat stávající úvěr? Je dobré uvědomit si veškerá úskalí, výhody a nevýhody, které s sebou hypotéka nese. Nevíte, zda splňujete podmínky pro získání hypotéky?

Podíváme se spolu na to.

-- CHCI FINANCOVAT BYDLENÍ --

Ochrana majetku

Ochranou majetku je možno rozumět převážně neživotní pojištění. A nejedná se pouze o pojištění auta či domu. Pojištění odpovědnosti je často podceňováno, ať už se jedná o odpovědnost občanskou, profesní či při výkonu povolání. Nastavení této ochrany je samozřejmostí, jelikož jinak to bude stát peníze z vlastní kapsy.

-- CHCI ZAJISTIT MAJETEK --

Zajištění příjmu

Mám správně nastaveny svoje pojistné programy? Důležitá otázka, kterou by měl každý položit svému finančnímu poradci. Právě v této oblasti se často stává, že z rodinného rozpočtu unikají zbytečné prostředky a současně nejsou správně pokryta případná rizika, kterým musí každý z nás čelit. Pro správné nastavení pojištění je nutno vzít v úvahu míru rezerv vůči závazkům a připravit scénář pro krizové situace. Ne každý nutně pojištění potřebuje, a naopak jsou případy, kdy absence pojištění je doslova hazardem s vlastní existencí.

-- CHCI ZAJIŠTĚNÍ PŘÍJMU --

Bankovní služby

Ještě stále platíte bance poplatky za to, že jí každý měsíc svěříte svůj příjem? Pak je nejvyšší čas to změnit! Bankovní účet bez poplatků by měl být standardem. Jen si zkuste spočítat, kolik jste bance dali za posledních 5, 10 či 15 let...

Banka musí hýčkat své klienty a ne naopak.

-- CHCI BANKOVNÍ SLUŽBY --

Penze a renta

Asi každému je jasné, že spoléhat se pouze na stát a jeho důchodové dávky ve stáří není ideální. Legislativní normy upravující tuto kapitolu se neustále mění tak, jak se mění politické garnitury. Co ale prakticky každého z nás čeká je doba, kdy nebudeme moci být stejně ekonomicky výkonní jako dříve a příjem ve stáří tedy moc neovlivníme. Pokud si ovšem nevytvoříme vlastní kapitál, který umožní, když ne plnou, tak alespoň částečnou nezávislost na programu státních důchodů. 

-- CHCI ZAJIŠTĚNÍ NA STÁŘÍ -- 

Servis a revize

To nejdůležitější na konec. I sebelépe postavený finanční či investiční plán nepřežije bez pravidelného servisu. Servisní interval může být různě dlouhý a nastavuje se dle individuálních potřeb a požadavků. Pravidelná kontrola existujících smluv umožní poskytnout klientovi informaci o jejich aktuálním stavu a je-li to třeba, tak řešit jejich úpravu.

-- CHCI SERVISNÍ SCHŮZKU --