Bohatý důchodce


Bohatý důchodce...


PROČ mít plán na penzi? Málokdo z nás si uvědomuje, že odchodem do důchodu dojde k zásadnímu propadu v příjmech. V roce 2018 dosáhla průměrná hrubá mzda v ČR hodnoty 31885,- Kč. To je v přepočtu na čistou mzdu 24028,- Kč. Stávající systém důchodového zabezpečení vyplácí aktuálně průměrný důchod ve výši 13319,- Kč. To je propad o zhruba 45%. V absolutních číslech se bavíme o částkách někde mezi 7 – 12 tis. Kč. Jak s touto informací naložit?


Důležité je mít nastavený finanční plán již v době aktivního profesního života. Jednoduše řečeno – existují-li nějaké půjčky či úvěry, pak by měly být doplaceny ještě před odchodem do důchodu, aby nezatěžovaly snížený domácí rozpočet. Současně je nutné připravit si na stáří finanční rezervu.


KOLIK mám mít? Odpověď na tuto otázku se skrývá v jednoduchých počtech. Státní důchod se dá orientačně vypočítat poměrně snadno. Na internetu je zveřejněno několik kalkulaček, které nám usnadní orientaci ve stanovení budoucí výše důchodu. Dále zohledníme známé veličiny typu náklady na bydlení (energie, nájem), náklady na osobní spotřebu (typicky jídlo, doprava, zábava atd.) a současně musíme počítat se zvýšenými výdaji za zdravotní péči. Výsledkem bude suma nezbytných měsíčních nákladů. V tomto okamžiku už můžeme stanovit, zda se státním důchodem vyjdeme či nikoliv. U státního důchodu se ještě krátce zastavme: Na kolik věříte státu? Já osobně nevěřím tomu, že stávající důchodový systém je dlouhodobě udržitelný. Takže tvorba rezerv na důchod je prostě na místě. A kolik že máme vlastně mít? Minimální částka rezerv před odchodem do důchodu by měla být minimálně mezi 1 - 2 miliony korun. Zdá se vám to moc? Věřte, že to tak není. Průměrná doba dožití se neustále prodlužuje, takže výše uvedená hodnota se bude v čase spíše zvedat.


KOLIK mám odkládat? Optimální částka je 10-20% z příjmu.


JAK na to? Je řada různých finančních nástrojů, které je možné využít pro tvorbu rezerv na stáří. Jednak máme k dispozici produkty s podporou státu jako doplňkové penzijní spoření či životní pojištění, jednak můžeme využít různé investiční produkty. Tvorba rezerv na stáří velmi úzce souvisí s časovým horizontem, který máme k dispozici, ale také s individuálními požadavky každého jednoho z nás.


Doplňkové penzijní spoření (DPS) – jedná se o rezervotvorný produkt na bázi investičních fondů s možností zvolit si vlastní strategii výběrem předpřipravených fondů (většinou z dynamického, vyváženého a konzervativního) nebo jejich individuální kombinací. Současně lze využít státního příspěvku ve výši až 2760,- Kč/rok či daňových úlev ve výši až 3600,- Kč/rok.


Životní pojištění (kapitálové nebo investiční) – mimo funkce pojištění pro případ smrti nabízí tento druh pojištění také výplatu prostředků v případě dožití se konce pojistné doby. Peníze vložené do životního pojištění opět můžou být za dodržení určitých podmínek daňově zvýhodněny až do výše 3600,- Kč/rok.


Spořicí účty – aktuálně nejsou s ohledem na nízké úročení vkladů vhodné pro dlouhodobou akumulaci finančních prostředků, a tudíž bychom jim ve fázi tvorby rezervy na stáří žádné prostředky svěřovat neměli.


Nemovitosti – opět jedna z variant, jak získat prostředky na stáří. Varianta prodeje velké a tudíž nevyužité a přitom nákladné nemovitosti a pořízení levnějšího bydlení na stáři u nás zatím moc rozšířená není, ale možná tato volba v budoucnu určitou část populace osloví. Současně se začínají objevovat i tzv. reverzní hypotéky, kdy můžeme v nemovitosti nadále přebývat, banka nám vyplácí pravidelnou rentu a po smrti nemovitost připadne bance či jinému finančnímu subjektu.


Nástroje kolektivního investování – jedná se především o podílové či investiční fondy. Náplní těchto fondů jsou různé investiční nástroje typu akcie, dluhopisy či nemovitosti. Největší výhodou oproti přímým investicím na kapitálových trzích je rozložení rizika mezi více různých typů investičních nástrojů při možnosti investovat již od 500,- korun. Další velkou výhodou je i likvidita, tedy možnost rychle vyměnit podíly za peníze. Nemalou výhodou je také to, že po splnění tzv. časového testu v trvání 3 let nepodléhají zisky z investic daním.


KDY bychom měli vlastně začít? Čím dříve, tím lépe. Nejlépe hned. V dlouhodobé tvorbě rezerv na stáří hraje čas velmi významnou roli. Čím více času máme, tím většího efektu zhodnocení můžeme dosáhnout. A tím pádem můžeme pravidelně odkládat méně peněz.

Chcete více informací o tom, jak se stát bohatým důchodcem? Tak mi zavolejte nebo napište.

Zdeněk Čech

Nejlepší příspěvky
Příspěvky se připravují
Zůstaňte s námi...
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square