Jak tvořit rezervy aneb malé srovnání...Mít finanční rezervu určitě není na škodu. Kde ji ale vytvořit? Dnes se podíváme na jednotlivé možnosti, jejich výhody a nevýhody. Úplně jednoznačně nelze říct, který z následujících produktů je nejlepší a naopak. Každý má své místo a účel. Na běžném účtu či pod matrací je vhodné držet prostředky na pokrytí režie po dobu 1-2 měsíců. Provozní rezerva by měla být ve výši výdajů pro období na cca 6 měsíců. Máme-li základní rezervu vytvořenou, můžeme se zaměřit na tvorbu strategického kapitálu, kde můžeme využít jak produktů se státní podporou (stavební spoření x důchodové penzijní spoření), tak například otevřených podílových fondů. A k čemu vlastně mít kapitál? Co třeba vlastní bydlení, studia dětí, bazén či spokojené stáří…

Bank of matrace

Výhody:

 • Okamžitá dostupnost

Nevýhody:

 • Okamžitá dostupnost (prostě neodolám si z hromádky nevzít)

 • Zhodnocení = 0

 • Postupné znehodnocování vlivem inflace

 • Náklady na ochranu (např. trezor)

 • Nelze pojistit (nebo jen velmi omezeně)

Běžný účet v bance

Komentář:

Jedná se o základní finanční produkt určený k platebnímu styku s doprovodnými funkcionalitami (např. platební karty, internetové bankovnictví, atd.).


Výhody:

 • vysoká likvidita – k penězům se díky platebním kartám či internetovému bankovnictví dostaneme 24 hodin denně

 • vklady jsou pojištěny do výše 100.000,- €

Nevýhody:

 • nízká míra zhodnocení (zpravidla < 0,5%)

 • nízké zhodnocení nadále snižuje vliv inflace

 • poplatky za vedení účtu (bohužel tento jev stále nebyl vymazán)

 • zdanění zisků

Spořicí účet

Komentář:

Jedná se o základní produkt pro tvorbu finanční rezervy s vysokou dostupností prostředků.

Výhody:

 • garantované zhodnocení

 • vedení účtu zdarma

 • pojištění vkladů do výše 100.000,- €

 • likvidita zpravidla ihned nebo do druhého dne

Nevýhody:

 • nízká míra zhodnocení (většinou 0,5 – 1%) – tedy podinflační

 • vyšší úroková sazba je limitována objemem vkladu či omezenu délkou trvání vkladu

 • zdanění zisků

Stavební spoření

Komentář:

Jedná se o produkt se státní podporou primárně určený pro financování potřeb spojených s bydlením.

Výhody:

 • státní podpora až 2.000,- Kč / rok (při úložce 20.000,-)

 • pojištění vkladů do výše 100.000,- €

 • garantované zhodnocení

Nevýhody:

 • nízká míra zhodnocení (většinou okolo 1%) – tedy podinflační

 • nízká likvidita (výpovědní lhůta = 3 měsíce)

 • ztráta státní podpory při ukončení za dříve než 6 let

 • poplatek za uzavření smlouvy ve výši 1% z cílové částky spoření

 • zdanění zisků

Doplňkové penzijní spoření (DPS)

Komentář:

Jedná se o produkt se státní podporou primárně určený pro tvorbu finanční rezervy na stáří. Výnosy nejsou garantované a mohou dosahovat i záporných hodnot, nicméně v delším horizontu (nad 10 let) nabízejí nadinflační zhodnocení.

Výhody:

 • možnost volby strategie spoření prostřednictvím penzijních fondů

 • státní příspěvek až 2.760,- Kč / rok

 • uzavření smlouvy zdarma

 • možnost daňových odpočtů až 3.600,- Kč / rok

 • zisky se nezdaňují při výplatě prostředků formou pravidelné renty

Nevýhody:

 • vklady nejsou pojištěny

 • likvidita (výpovědní lhůta = 2 měsíce)

 • dostupnost prostředků bez sankcí je po dosažení 60-ti let věku

 • zdanění zisků při jednorázovém vyrovnání

Otevřené podílové fondy

Komentář:

Jedná se produkt určený pro kolektivní investování do široké palety majetkových či dluhových aktiv, a to s vyšším či nižším rizikem a tomu odpovídajícím zhodnocením.

Výhody:

 • možnost volby vlastní strategie od konzervativní po dynamickou

 • vysoká likvidita (cca 14 dnů) bez výpovědní lhůty

 • vysoká diverzifikace (rozložení rizika)

 • ochrana investované částky prostřednictvím Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (obdoba pojištění vkladů v bankách)

 • výnosy po třech letech trvání investice nepodléhají dani z příjmu

Nevýhody:

 • poplatky (vstupní 0-5%, za správu portfolia 0,5 – 2%)

 • kolísání hodnoty investice dle vývoje na trzích

 • zhodnocení není garantováno


Co dodat závěrem? Pokud nemáte o jednotlivých výše uvedených produktech dostatek informací, pak si je obstarejte. Nebojte se zeptat na to, co vás zajímá a čemu nerozumíte. Nesprávné použití jednotlivých finančních produktů může mít dopad na předem stanovené cíle. Jo, a kdo se dočetl až sem a napíše mi, má u mě čokoládu.

CHCI VÍCE INFORMACÍ

Nejlepší příspěvky
Příspěvky se připravují
Zůstaňte s námi...
Nejnovější příspěvky