Stavební spoření II. – úvěry

Jak funguje úvěr ze stavebního spoření? Na co je dobrý a kdy už ne? V dnešním článku si to trochu rozebereme.


Úvěr ze stavebního spoření je možné získat po naspoření cca 40% z cílové částky, splnění tzv. hodnotícího čísla a nejdříve po dvou letech od uzavření smlouvy o stavebním spoření. Jedná se o tzv. účelový úvěr, tedy finanční prostředky je nutno použít na účely související s bydlením. Jako důkaz o splnění této podmínky se dokládají faktury a účtenky za materiál či stavební práce. Obecně lze říci, že tento typ úvěru je vhodný zejména na rekonstrukce bytových jader, kuchyní apod. Není úplně vhodné financovat pořízení nemovitosti či výstavbu z úvěru ze stavebního spoření a to s ohledem na výši úrokové sazby. Konkrétní parametry úvěru souvisejí s nastavením smlouvy o stavebním spoření, kde bývá definována cílová částka, ale často i úroková sazba z úvěru.


Pro případy, kdy nejsou splněny všechny výše uvedené podmínky pro získání řádného úvěru nabídly stavební spořitelny možnost tzv. překlenovacího úvěru nebo také meziúvěru. V tomto případě se vyplatí celá cílová částka a na spořící smlouvě nadále pokračuje dospořování až do výše cca 40% z cílové částky. Výhodou je, že je možné financovat plánovaný záměr téměř okamžitě. Na druhou stranu je nevýhodou, že do okamžiku přidělení řádného úvěru se splácejí úroky z celé cílové částky, a to bez ohledu na to, kolik je již naspořeno na spořící smlouvě. Tento typ financování rozhodně nelze doporučit pro případy financování výstavby či koupě hotových nemovitostí.


Naopak výhodou je pevná úroková sazba, výše úvěru bez zajištění nemovitostí až do 800.000,- Kč a možnost snížit si daňový základ o zaplacené úroky.

CHCI DALŠÍ INFORMACE

Nejlepší příspěvky
Příspěvky se připravují
Zůstaňte s námi...
Nejnovější příspěvky