Hypoteční úvěry I.

Dnes několik slov k problematice hypotečních úvěrů. Situace na trhu nemovitostí je stále horší. Úrokové sazby hypoték rostou, jako rostou ceny nemovitostí a v některých lokalitách začíná být problém ufinancovat pořízení vlastního bydlení za pomoci hypotéky. Doby, kdy bylo možné profinancovat nemovitost ze 100% hypotékou jsou bohužel ty tam…

Co ovlivňuje schválení hypotéky?

Faktorů je několik. Prvním z nich je náhled do registrů dlužníků, kdy banka zjišťuje a posuzuje předchozí platební morálku, tedy to, jak se splácely předešlé úvěry, zda docházelo k prodlení se splátkami apod.

Následuje vyhodnocení příjmů žadatele s ohledem na jeho výdaje, životní situaci, vyživované osoby atd. Výsledkem tohoto výpočtu je suma volných prostředků, které je možno použít na splácení úvěru, a tím pádem i stanovení maximální dostupné výše úvěru.


V dohledné době (pokud tedy dojde ke schválení novely příslušného zákona) budou zřejmě banky v návaznosti na výše uvedené zavádět parametry DTI (debt to income), neboli poměr celkového zadlužení žadatele vůči jeho ročním příjmům. Ve vlastní metodice pak nastaví hodnotu tohoto parametru (aktuální doporučení ČNB je 8) a žadatelé si mohou sami vypočítat, zda tuto podmínku splňují či nikoliv.


Dalším novým parametrem bude DSTI (debt service to income), tedy poměr splátek všech úvěrů k celkovým příjmům žadatele. Parametr se určuje v procentech a z doporučení ČNB vyplývá, že jeho hodnota by neměla být nad 40%.


Již z dřívějška známou je hodnota zajištění hypotečního úvěru zastavovanou nemovitostí. Tento parametr se označuje jako LTV (loan to value). Je to poměr mezi výší úvěru a hodnotou zástavy. Hodnotu zástavy a její vhodnost pak banka nechá ověřit svým autorizovaným odhadcem na základě předem stanovené metodiky. LTV se vyjadřuje v procentech a aktuálně maximální možná úroveň pro získání hypotéky je 90%. Pokud chceme v bance domluvit výhodnější podmínky je nutné udržet hodnotu LTV pod 80%. V praxi to znamená, že z vlastních zdrojů musíme použít 20% z celkové ceny nebo mít k dispozici jinou další nemovitost, kterou můžeme dát bance do zástavy. V tento okamžik nebudeme potřebovat žádnou další hotovost.


Potřebujete-li problematiku hypoték rozvést podrobněji nebo třeba plánujete vlastní bydlení, neváhejte si napsat o další informace nebo nezávislé srovnání aktuálních nabídek bank.

CHCI DALŠÍ INFORMACE K HYPOTÉKÁM

Nejlepší příspěvky
Příspěvky se připravují
Zůstaňte s námi...
Nejnovější příspěvky
Archiv