Jak na investice IV. - akcie a dluhopisy

Akcie a dluhopisy

Tyto dva pojmy už asi slyšel každý z nás. Co to ale vlastně ve skutečnosti znamená? Jak akcie, tak dluhopis jsou cenné papíry. Ten první je majetkový, ten druhý – jak už název napovídá – je dluhový.Akcie je podíl na majetku firmy, která akcie vydala. S akciemi jsou spojena práva, která může každý akcionář (tedy majitel akcií) využít. A o jaká práva jde? Právo účastnit se valných hromad společnosti, předkládat na nich své návrhy a současně se účastnit hlasování. Počet hlasů je roven počtu vlastněných akcií. Dalším právem je právo na podíl na zisku společnosti, a to formou dividend. Stejně tak mají akcionáři právo na podíl při likvidaci společnosti. Nicméně akcionáři neručí za závazky společnosti, takže se nepodílejí na úhradě jejích dluhů. Akcie nám nabízejí dva typy výnosů: běžný (ve formě dividendy) a kapitálový (jedná se o rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou).


Dluhopis řadíme mezi dluhová aktiva. Na základě dluhopisu půjčujeme jeho výstavci určitý obnos peněz, a to za předem dohodnutou úplatu, většinou vyjádřenou v procentech za rok (tzv. kupon). Dluhopisy vydávají především státy, ale i obchodní společnosti, které jejich pomocí financují různé projekty. Stejně tak může dluhopis vydat i soukromá osoba. Dluhopisy se vydávají na předem známé časové období, na jehož konci dojde ke splacení dluhopisu a jeho výstavce jej odkoupí zpět. Dluhopisy mohou být nabízeny veřejně či neveřejně, tedy dle emisních podmínek stanovených výstavcem (emitorem).


Jak je to s cenou cenných papírů? Tu jednoznačně určuje sám trh s cennými papíry. Pak už záleží na každém jednotlivém investorovi, zda aktuální cenu akceptuje či nikoliv. Pokud ne, pak si musíme stanovit svou cenu a počkat, kdy se k ní konkrétní cenný papír přiblíží. Kolísání cen, tedy kurzů, je běžný jev, se kterým je nutno počítat. Tento jev je měřitelný a říká se mu volatilita.


Výhodou investic do cenných papírů je jejich vysoká likvidita, tedy možnost jejich rychlého prodeje a připsání hotovosti na bankovní účet. Stejně tak je výhodou i to, že nemusíme prodat celé investiční portfolio, ale pouze jeho část a získat tak tolik hotovosti, kolik potřebujeme s tím, že zbytek investice nadále pracuje dle zvolené strategie.


Nevýhodu je možno spatřovat ve volatilitě jednotlivých cenných papírů a určitě také v omezeních při jejich nákupu. Málokdy je možné koupit například pouze 1 ks akcie určité společnosti. Přímé investice do akcií či dluhopisů jsou pak navázány na minimální nutný objem investice.


Závěr

Akcie nebo dluhopisy? Co je lepší? Poměrně jednoduchá otázka, avšak odpověď již tak jednoznačná není. Jak akcie, tak dluhopisy jsou spojeny s řadou rizik, se kterými je nutné se seznámit před samotným nákupem těchto cenných papírů. Nejdůležitější je vždy se nejprve seznámit se subjektem, který vydává akcie či dluhopisy. Kupujeme-li akcie určitého podniku, pak si provedeme analýzu, ze které poznáme, jak si daná firma stojí na trhu, kolik má zakázek, zda vyplácí dividendy, jak vysoké má závazky atd, atd… Každý si může stanovit svá kritéria a ta pak sledovat. I u dluhopisů doporučuji prověřit jejich emitenta. V Čechách se objevují velmi výhodné a lákavé nabídky dluhopisů různých firem, jež jejich prostřednictvím shánějí peníze na své projekty. Často je jejich nabídka velmi zajímavá a pro emitenty skoro až nevýhodná ve srovnání s tím, za kolik si lze půjčit v bance. Při podrobnějším pohledu pak zjistíte, že dluhopisy vystavuje s.r.o. s historií 3 měsíců od založení a základním kapitálem 1,- Kč. Objem emise se pohybuje v řádech desítek milionů korun. Pokud ale zkrachuje emitent se základním jměním ve výši 1,- Kč, z čeho pak splatí dluhopisy…?

CHCI DALŠÍ INFORMACE

Nejlepší příspěvky
Příspěvky se připravují
Zůstaňte s námi...
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square