Jsem konzervativní investor...

--Tento článek jsem napsal již v roce 2016, nicméně se na něm nic nezměnilo, a tak jsem si řekl, že jej znovu uveřejním.--

Jsem konzervativní investor...

Ano, troufám si o sobě tvrdit, že jsem konzervativní investor, nicméně s dynamickým profilem. Svůj konzervativní postoj však nehodnotím podle míry averze k riziku, ale především podle minimálních výkyvů v nastavení svého vlastního portfolia. Úspěchu se dá dosáhnout dvěma způsoby: Spekulativně a rychle nebo konzervativně a pomalu.


Jednou jsem se zamyslel nad tím, jak funguje prostředí, ve kterém žijeme. Střídá se světlo a tma, teplo a zima, sucho a déšť, smutek a radost, štěstí a smůla, zdraví a nemoc... V podobném duchu by se dalo pokračovat ještě dlouho. Stejné principy pak lze vysledovat například i v politice či náboženství, ale také v ekonomice.


Vůbec netuším, kdo je příčinou či zodpovědným za to, jak se vyvíjejí finanční trhy. Pár historických faktů jsem ale vysledoval. Stejně jako se střídá den a noc, střídají se v ekonomice období recese a růstu. A když trhy rostou, dá se očekávat, že následně budou opět padat a naopak. U svých investic tedy striktně dodržuji předem určený časový horizont. V dobách poklesu výnosů sice zažívám částečné ztráty, ty však kompenzuji pravidelnými nákupy za nižší ceny. Spekulativní časování trhu pro okamžik nákupu na samém dně poklesu se nejednou postaralo o ztrátu prostředků investorů, kteří chtěli rychle zbohatnout. Několika z nich se sice podařilo trefit ten správný okamžik, těch je ale velmi málo. Je to podobné, jako když sázíte sportku…


Za ztrátami investorů nestojí ani tak vývoj na finančních trzích, ale jejich vlastní emoce a nesprávná rozhodnutí vedoucí k nedodržení předem nastaveného investičního horizontu. A kdo si není jistý, měl by svá rozhodnutí konzultovat nejen s Googlem, protože ten vůbec neřeší možné důsledky…


Na závěr grafický výpočet vývoje akciového trhu S&P podle Stifel Nicolaus a to od roku 1825 do 2011. Zajímavé je, že průměrná hodnota 10-ti letého výnosu za celé období byla 8,99% a v téměř dvousetleté historii se výnos propadl do záporu pouze dvakrát – v dobách velké krize v třicátých letech a následně v období hypoteční krize v USA v letech 2008-2009.

CHCI VÍCE INFORMACÍ

Nejlepší příspěvky
Příspěvky se připravují
Zůstaňte s námi...
Nejnovější příspěvky
Archiv