Finanční plán – co to je a k čemu slouží?


Zřejmě ne každý si umí představit, co se skrývá pod pojmem „Finanční plán“. Jednoduše řečeno, je to plán jako každý jiný. Kdo chce postavit dům, musí si vše předem promyslet a poté staví podle plánu. Je-li plán dobrý, je dobrá i stavba. Pokud se plán podcení, může to mít fatální důsledky stejně jako v případě, kdy se nedodrží. Stavba může spadnout a její náprava pak stojí peníze navíc…


Podobné je to i u finančního plánu. Ten pomáhá s tím, abychom měli pod kontrolou své příjmy a výdaje. Každý z nás má své vlastní cíle, kterých chce dosáhnout. Vlastní bydlení, spoření pro děti, nové auto či dovolená, ale také cokoliv jiného. Všechny cíle se stávají dílem plánu, ve kterém se definuje, kdy a jakým způsobem bude cíle dosaženo. Stejně tak se určí zajištění příjmu pro mimořádné životní situace, které by mohly negativním způsobem ovlivnit dosažení stanovených cílů. Nedílnou součástí je nastavení ochrany majetku a tvorba finančních rezerv. V plánu se pak odrazí také veškerá vlastní přání a příprava na věci neplánované.


Hlavní úlohou finančního plánu je to, aby Vaše peníze pracovaly pro Vás a různé finanční domy z nich profitovaly co nejméně, ale především Vás musí přibližovat k plnění cílů a finanční nezávislosti. Zmapuje, odkud tečou peníze k Vám a kam se poté rozdělují. Ukáže stav Vašich aktiv a pasiv a vyhodnotí čistý majetek, kterým disponujete. V čase se osobní finanční plán rovněž vyvíjí. Po dobu, kdy je člověk ekonomicky aktivní se dá hovořit o fázi tvorby kapitálu, tedy fázi akumulační. Jakmile však přestane být ekonomicky aktivní, překlopí se plán do fáze spotřebovávání kapitálu. Změna nastavení plánu je pak nutná. A kdy se plán také mění? Například při financování bydlení a po jeho splacení, změně zaměstnání či výše příjmu, při narození dítěte, rozvodu nebo úmrtí.


Pamatujte, Vaše peníze musí pracovat pro Vás…


CHCI ZPRACOVAT FINANČNÍ PLÁN

 

Nejlepší příspěvky
Příspěvky se připravují
Zůstaňte s námi...
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square