Bc. Zdeněk Čech, €FA

Kdo jsem

Jmenuji se Zdeněk Čech a lidem pomáhám s finančními rozhodnutími od roku 2012. Svou práci myslím a beru vážně. Ke každému klientovi přistupuji zcela individuálně a veškeré požadavky řeším zodpovědně a co možná nejefektivněji. Na prvním místě je u mě každý můj klient, kdy jeho zájmy stavím vysoko nad zájmy finančních institucí. Je-li ve finále spokojený můj klient, jsem spokojen i já sám.

 

Od roku 2015 jsem držitelem mezinárodního odborného certifikátu EFA - European Financial Advisor, jenž garantuje profesionalitu, odbornost, a především systém následného vzdělávání poradců, jakož i dodržování etického kodexu.

 

Mým cílem je šířit finanční gramotnost a připravit své klienty na to, jak správně reagovat na veškeré nástrahy současného finančního světa. Současně jim napomáhám na cestě k jejich finanční nezávislosti.

 

Profesionalita, otevřenost, upřímnost – tato tři slova asi nejlépe charakterizují můj styl. Získané důvěry si vážím a nehodlám ji za žádných okolností ztratit.

 

Odborné předpoklady

  • certifikace pro zprostředkování pojištění (registr ČNB

  • certifikace vázaného zástupce investičního zprostředkovatele (registr ČNB)

  • certifikace pro Partners bankovní služby

  • úvěrová certifikace

  • certifikace pro investiční poradenství

  • certifikace pro DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ a DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

  • certifikace s mezinárodní platností - Evropský finanční poradce - EFA

  • odborná zkouška - poskytování investičních služeb všech investičních nástrojů

  • odborná zkouška - Investiční poradce se specializací pro kolektivní investování IP-KI

Certifikát EFA
Evropský finanční poradce
Certifikát penzijních programů
Osvědčení ČNB
Certifikát bankovních služeb
Osvedceni_ZPKT.jpg
Certifikát investičních služeb týkající se všech investičních nástrojů
Certifikát investičního poradenství pro kolektivní investování
Úvěrová certifikace
Certifikat_IDD.png
Certifikát - distribuce pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb.