Podmínky souhlasu zpracování osobních údajů

Společnost je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob, která je společným správcem Vašich osobních údajů v souvislosti s jejich dalším zpracováním, jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v tabulce níže.

 

ÚDAJE: ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Jméno a příjmení (včetně akademických titulů): Vypracování finančního plánu, nabídka služeb a produktů, zpracování plateb, vyřizování požadavků zaslaných elektronicky.

E-mail: Marketing a zasílání newsletterů. Tyto informace jsou dále zpracovávány v aplikacích společností Raynet, Mailchimp, Google.

Telefonní číslo: Marketing a zasílání newsletterů.

Cookies, IP adresa: Soubory cookies jsou uchovávány po dobu deseti let od okamžiku, kdy již je nebude další důvod tyto údaje uchovávat, pokud zákon nestanoví jinak. Údaje jsou zpracovávány za účelem správy webového portálu (měření návštěvnosti webu, jak dlouho se na stránce zdržíte, z jaké stránky přicházíte, prohlížeč).

 

Správce tímto prohlašuje, že zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by způsobilo ohrožení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů se správcem.

Při navázání spolupráce a tím získání většího objemu informací upravuje souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o osobních údajích společnost Partners Financial Services, a.s., která s nimi nakládá dle svých individuálních směrnic

Tento dokument je platný od 1.1.2019

Bc. Zdeněk Čech, EFA

Brněnská 32

69201 Mikulov

tel.: 776810069

IČ: 67502393